Uusi selvitystyö valmis. Pohjois-Pohjanmaan residenssiverkostohanke etenee

Pohjois-Pohjanmaalla on kevään aikana laadittu alueen taiteilijaresidenssiverkostoa koskeva selvitys, joka käsittää mm. tietopaketin residenssitoiminnasta sekä tiedot maakunnan nykyisistä residenssitoimijoista.
Lisäksi haastateltiin Pohjois-Pohjanmaan kuntia residenssitoimintaan liittyvistä toiveista. Selvitystyö on osa Pohjois-Pohjanmaan liiton Aiko-rahoitusta ja kuuluu osaksi Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemuksen sisältöä. Selvityksen on laatinut Oulu 2026 -hankkeen toimeksiannosta Kaisa Kerätär, avustajana Pirjo Lempeä.

Selvityksen yhtenä toimenpide-ehdotuksena on käynnistää kolmivuotinen kehittämishanke, jonka kuluessa Pohjois-Pohjanmaalle luotaisiin tehokkaasti toimiva taiteilijaresidenssiverkosto. Residenssitoiminnalle toivotaan maakunnan toimijat yhteen sitovaa tahoa ja koordinaattoria, visiota, sekä yhteistä kansainvälistä markkinointia. Kehittämishankkeelle on seuraavaksi tarkoitus etsiä rahoitusta. Rahoituksen turvin hankkeessa voitaisiin aloittaa myös koulutus, jolla autetaan uusia toimijoita residenssiohjelmien laatimisessa. Nykyisiä residenssejä kannustetaan profiloitumaan ja heidän residenssiohjelmiaan tuotteistetaan siten, että alueen kunnat voivat joustavasti niitä hyödyntää.

Yhtenä mallina selvitystyö nostaa esiin Pohjois-Ruotsin Norrbottenin läänin alueella Resurscentrum för Konstin käynnistämän kolmivuotisen residenssiverkosto-hankkeen.

Selvitys on luettavissa sivuilla https://www.waria.fi/wp-content/uploads/2019/04/pop-residenssiverkostoselvitys.pdf