Finnish Artist Residency Network

välittää ja kokoaa tietoa suomalaisesta residenssikentästä sekä muista residenssimahdollisuuksista taiteilijoille ja yhteisöille

Keskustelua hätäresidensseistä. Residenssiverkoston aamukahvit

Suomen residenssiverkoston Aamukahvit -tapaamisessa, 10.3. klo 10:00-11:30 (Zoom) keskustellaan siitä miten residenssiverkosto voi tukea taiteilijoita tai muita taiteen alan ammattilaisia, joihin Ukrainan sota on vaikuttanut. Millaisia aloitteita ja toimia, hätäresidenssejä tai muita resursseja on taiteen kentällä syntymässä tai jo kehitetty…