Poimintoja residenssitapaamisesta Mäntästä

Mäntässä viime elokuussa järjestetyssä Suomen residenssien tapaamisessa puhuttivat mm. residenssien kestävä kehitys sekä se mitä merkityksiä toiminnalla on esimerkiksi residenssitoimintaa pyörittävälle taidegallerialle. Tapaamisen järjestivät Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö yhdessä Serlachius-residenssin ja Mäntän kuvataideviikkojen kanssa.

Asiantuntijavieraaksi tapaamiseen oli kutsuttu Lotte Geeven TransArtists-tiedotuskeskuksesta. Geeven taustoitti TransArtists’in toimintaa ja esitti eri residenssimalleja laaja-alaisesti. Lisäksi Geeven pyrki myös eri kysymysten ja esimerkkien kautta voimaannuttamaan residenssitoimijoita, tuomaan esiin miten residenssit voivat tarvittaessa muuttaa ja kehittää toimintaansa ja strategiaansa kestävämmäksi. Hän pyysi osallistujia tarkentamaan toimintansa taustalla olevaa motivaatiota – mitkä ovat ne syyt miksi toimintaa harjoitetaan. Hänen mukaan, jos tämä ajatus on selkeä, niin esim. tilanteissa joissa ympäristön poliittiset ja taloudelliset seikat muuttuvat, residenssi voi pystyä jatkamaan toimintaansa vaikka eri muotoisena tai kokoisena. Geeven painotti myös yhteistyötä ja jakamista erityisesti teknisten tilojen / taidetyöpajojen ja residenssien välillä.

Tapaaminen mahdollisti useita toimijoiden välisiä keskusteluja, joista on ilahduttavasti kehittymässä uutta yhteistyötä Hollannin ja Suomen toimijoiden välille!

Lue lisää https://www.transartists.org/article/air-network-meeting-finland/