Keskustelua hätäresidensseistä. Residenssiverkoston aamukahvit

Kuva/Image: Ida Taavitsainen

Suomen residenssiverkoston Aamukahvit -tapaamisessa, 10.3. klo 10:00-11:30 (Zoom) keskustellaan siitä miten residenssiverkosto voi tukea taiteilijoita tai muita taiteen alan ammattilaisia, joihin Ukrainan sota on vaikuttanut. Millaisia aloitteita ja toimia, hätäresidenssejä tai muita resursseja on taiteen kentällä syntymässä tai jo kehitetty vastaamaan tähän tilanteeseen? Artists at Risk / Perpetuum Mobile ja muut kentän toimijat kertovat toiminnastaan. Tapaamisen keskustelukieli on pääosin englanti.

Suomen residenssiverkoston aamukahvit on residenssikentän yhteinen matalan kynnyksen tapaaminen, jonka järjestävät yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö ja Saaren kartano – Saari residence . Ilmoittautuminen 8.3. mennessä: https://forms.gle/3yrUjLLCY8gzip1e6
//

Thursday 10 March, in the next ‘Morning Coffee’ meeting, Finnish artists-in-residence organizers will discuss how the residency network can together work to aid artists and art professionals who are fleeing from Ukraine or have been displaced due to the war. What kind of initiatives and actions, emergency residencies or other resources are developing or have already been created in the art field? Perpetuum Mobile / Artists at Risk (AR) and other operators will talk about emergency resources for artists. The meeting will be held online (Zoom) and discussion will be mainly in English.

The Morning Coffees are a series of meetings for Finnish artists-in-residence organizers. The meetings are organized in cooperation with the Finnish Artists’ Studio Foundation and Saari residence.
Finnish residency organizers, remember to sign up by March 8 and welcome to join the meeting! Registration: https://forms.gle/3yrUjLLCY8gzip1e6