Residenssiverkoston tapaaminen syventyy toiminnan pitkän aikavälin kehittämiseen

Suomen residenssiverkoston vuosittainen tapaaminen järjestetään tänä vuonna verkkotapahtumana 8. kesäkuuta. Tapaamisen ohjelma keskittyy residenssien toiminnan pitkän aikavälin kehittämiseen ja tulevaisuuksiin liittyviin kysymyksiin. Tapaamisessa pohditaan residenssien roolia ja rajapintoja taiteen kentällä nyt ja tulevaisuudessa. Aihetta tarkastellaan kansainvälisten residenssitutkijoiden – Angela Serino ja Patricia Healy McMeans – alustusten sekä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijoiden vetämän työpajan ja keskustelujen avulla.

Suomen residenssiverkoston tapaaminen järjestetään vuosittain. Tapaamisten keskiössä on toimijoiden välinen tiedonvaihto, vertaiskeskustelu ja kentän kehitystyö. Tilaisuus on suunnattu Suomessa toimiville residenssitoimijoille tai muutoin residenssikysymyksiä käsitteleville tahoille. Tapaamisen järjestävät yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö ja Saaren kartanon residenssi.

Tutustu tarkemmin ohjelmaan »

Kuva: Otto-Ville Väätäinen / Saaren kartanon residenssi