Residenssikeskusten tuki – Haku Käynnissä! Kurkistus tukea saaneeseen Wellbeing Residency Program -ohjelmaan

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelman residenssikeskusten tukimuoto on tarkoitettu Pohjoismaissa ja Baltian maissa sijaitseville residenssitoimijoille, jotta ne voisivat kutsua eri taiteen alojen taiteilijoita näistä maista työskentelemään residenssikeskuksiinsa. Residenssien odotetaan tarjoavan taiteilijoille oleskelun ajaksi olosuhteet, joissa he voivat keskittyä työhönsä, tavata toisia taiteilijoita ja muodostaa yhteyksiä keskuksen taide- ja kulttuuritoimijoihin.  Haku päättyy 11.2.2021. Tarkemmat hakutiedot  >> 

Tukea on aiemmin saanut mm. latvialainen residenssikeskus Sansusī heidän Wellbeing Residency Program -ohjelmaan. Ohjelma on tarkoitettu esittävän nykytaiteen ryhmille, jotka haluavat osallistua kokemuksenvaihtoon erilaisten yhteiskuntaryhmien kanssa kehittyäkseen taiteilijana sekä edistääkseen sosiaalista osallisuutta taiteen keinoin. Tutustu yhteisötaiteilijoiden työskentelyyn residensseissä >>