Residenssien innovaatioverkostohanke Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalla alkaa uusi hanke, jossa on tarkoitus luoda uudenlaista liiketoimintaa ja yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalle.  Hankkeessa luodaan Pohjois-Pohjanmaalle kansainvälisen residenssitoiminnan arktinen keskittymä.

Kansainvälinen residenssien innovaatioverkosto Pohjois-Pohjanmaalle (KRIPA) -hankkeessa maakunnan residenssitoimijat, resurssit ja voimavarat kootaan yhteen ja käynnistetään sektori- ja toimialarajat ylittävä yhteistyö maaseutuelinkeinojen sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeessa kartoitetaan residenssitoiminnan strategisia yhteistyömahdollisuuksia ja kumppanuuksia sekä pilotoidaan residenssien välittäjäliiketoimintaa mm. matkailussa, taiteilijoiden työllistämisessä sekä taiteen ja tieteen yhteistyöhankkeissa.

Hankkeessa on vahva kansainvälinen ulottuvuus ja sen pitkän tähtäimen tavoitteena on avata maailmanlaajuisen taiteilijaresidenssien yhteistyöjärjestön ResArtisin arktinen toimisto Iin kuntaan ja siten avata kansainvälisille taidetoimijoille portti pohjoiseen. Arktinen toimisto edistää myös merkittävästi Pohjois-Pohjanmaan residenssien kansainvälistä toimintaa ja nostaa ne globaalin näkyvyyden ja yhteistyön piiriin.

Innovaatioverkoston tavoitteena on saada aikaan pysyviä toimintakenttää tukevia rakenteita alueella ja lisätä toimijoiden osaamista kansainvälisellä taidekentällä.

Hanketta rahoittaa ELY-keskus / EU:n Maaseuturahasto ja se liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Hankkeen toteuttajia ovat Iin kunta, Raahen kaupunki sekä Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry.  Hankkeeseen rekrytoitavan projektipäällikön työpiste sijaitsee Iin Taidekeskus KulttuuriKauppilassa. Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.

Hankkeen projektipäällikön rekry on käynnistynyt: https://www.kulttuurikauppila.fi/news/projektipaallikko-kripa/