Uusi käsikirja, infoa Res Artis -verkoston tapaamisista ja puheenjohtajan valinta

Maailmanlaajuinen taiteilijaresidenssien verkosto Res Artis on julkaissut käsikirjan “Res Artis Artist Residency Handbook”. Verkkojulkaisu on vain residenssiverkoston jäsenten käytettävissä Internet-sivuilla http://www.resartis.org/en/member_area/. Käsikirjaa on tarkoitus päivittää jatkuvasti ja myös verkoston jäsenten toivotaan osallistuvan kirjan kehittämiseen liittämällä kirjaan/sivuille eri aiheisiin liittyviä esimerkkejä omasta toiminnastaan muiden käytettäväksi.

Res Artis on julkaissut myös tiedon verkoston seuraavasta alueellisesta kokouksesta, joka järjestetään yhteistyössä Lademoen Kunstnerverksteder -residenssin ja Mobius Fellowship Program -ohjelman kanssa Trondheimissa Norjassa 13.–16.10.2016. Tapaamisen otsikkona on “There’s no such thing as a free lunch”.

Res Artisin hallitus kokoontui syyskuussa 2015 Slovakiassa ja päivitti kokouksen aikana strategiasuunnitelmansa vuosille 2015–2020. Res Artisin yhtenä tavoitteena on seuraavien vuosien aikana vahvistaa residenssien ammattimaista toimintaa ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Tähän pyritään mm. tarkentamalla  residenssistandardia ja määritelmää. Verkoston jäsenten tulee sitoutua Res Artisin arvoihin ja määritellä tarkasti residenssin profiili ja missio, sekä mitä resursseja taiteilijalle tarjotaan ja mistä kuluista taiteilija vastaa itse. Kriteerien uudelleen määrittelyllä voi olla vaikutuksensa myös myös verkoston jäsenyysehtoihin.

Slovakiassa pidetyssä kokouksessa Res Artisin hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Vuotovesi Iistä. Vuotovesi on ollut Res Artisin hallituksen jäsen vuodesta 2010 ja hän edustaa verkostossa arktista aluetta sekä KulttuuriKauppila residenssiä. Onnittelut Leenalle!