Uusia julkaisuja

Vuodenvaihteessa on julkaistu uusia selvityksiä residenssitoiminnasta:

Policy Handbook on Artists’ Residencies (2014).
Raportti tuo esiin parhaita käytäntöjä ja suosituksia residenssitoiminnan tukemiseen. Raportista selviävät hyvin myös residenssien nykyiset suuntauksest, yhteistyökumppanit ja sisällöt.
Raportin on koonnut EU:n taiteilijaresidenssien avoimen koordinaation työryhmän.
Lue julkaisu >>

Suomalaisten residenssien ja vierasateljeiden taiteilijamäärät 2009-2013 (2015).
Ateljeesäätiön tekemän selvityksen mukaan Suomessa residensseissä työskennelleiden taiteilijoiden määrä kasvoi 65 % vuosina 2009-2013. Vuonna 2013 taiteilijavieraita oli yhteensä 519, joista 2/3 ulkomaalaisia. Residenssitaiteilijoiden määrän kasvua on siivittänyt etenkin HIAPin residenssitoiminnan laajeneminen Kaapelitehtaan tiloista Suomenlinnaan. Myös Suomessa toimivien residenssien määrä kasvaa. Uusia residenssejä on perustettu erityisen runsaasti 2000-luvulla. Säätiön kyselyyn vastasi yhteensä 49 residenssiä, mikä kertoo residenssitoiminnan vakiintumisesta Suomessa.
Lue selvitys  >>