Ympäristöasiat pinnalla

Ilmastonmuutos, ekokriisi ja ihmisen suhde luontoon ovat keskiössä myös residenssitoiminnassa tällä hetkellä.

Lontoolainen Julie’s Bicycle tarjoaa kulttuuriorganisaatioiden – residenssien, festivaalien, museoiden ym. – käyttöön työkaluja ja mittareita joilla voi mitata oman toiminnan hiilijalanjälkeä (energian ja veden kulutusta, jätteiden kierrätystä, matka ja tuotantomateriaaleja). Se rohkaisee kulttuuritoimijoita muuttamaan omia toimintatapojaan, kehittämään vaihtoehtoisia tapoja toimia sekä myös vaikuttamaan muihin tiedottamalla aktiivisesti organisaation ympäristötavoitteista. Julie’s Bicycle tukee luovan alan toimijoita toimimaan ilmastonmuutosta vastaan kestävän kehityksen puolesta. Se uskoo että erityisesti luovalla alalla on kyky vaikuttaa keskusteluun ja yleisöihin muuttamaan sanat teoiksi. Lisätietoja https://www.juliesbicycle.com/reporting

Suomessa HIAPin ja Mustarindan Post-Fossil Transition kolmivuotisessa (2018–2020) yhteistyöprojektissa on tarkoitus jakaa uusia käytäntöjä ja haastaa myös residenssejä huomioimaan toiminnassaan ilmastonmuutos, uusituva energia jne. Lue lisää https://www.hiap.fi/collaboration/post-fossil-transition-hiap-mustarinda/