Tutkimus ja tuki

Tälle sivulle on koottu residenssitoimintaan ja taiteilijaliikkuvuuteen liittyviä selvityksiä, oppaita ja julkaisuja:

 

Arsis 3/05. The Arts Council of Finland.

Elfving Taru, Kokko Irmeli ja Pascal Gielen (toim.) (2019). Contemporary Artist Residencies – Reclaiming Time and Space (2019). Antennae-Arts in Society Series n°27. Valiz, Amsterdam. Julkaisun Open access versio

Fellman, Lillian (toim.) (2015). Res Artis Artist Residency Handbook. Res Artis.

Harris, Hanna ja Sara Rauma (2009). Taiteilijaresidenessit taiteen viennin moottoreina. Selvitys Suomen Lontoon instituutin taiteilijaresidensseistä 2002-2008. Suomen Lontoon instituutti. >>

Heinämaa, Riitta (2018). Eläintarhan huvilan residenssitoiminnan kehittäminen. Selvitystyö. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. >>

Heinämaa, Riitta (2006). De fyra modulernas modell. Ett nytt nordisk mobilitets- och residense program. TemaNord 2006: 516. Nordiska Ministerrådet. >>

Heinämaa, Riitta (2020). Den finländska residensverksamheten i dag – nuläge och utvecklingsbehov. Föreningen Konstsamfundet r.f. >>

Heinämaa, Riitta (2020). Suomalainen residenssitoiminta tänään – nykytilanne ja kehittämistarpeet. Föreningen Konstsamfundet r.f. >>

Karttunen, Sari (2009). Kun lumipallo lähtee pyörimään. Nuorten kuvataiteilijoiden kansainvälistyminen 2000-luvun alussa. Taiteen keskustoimikunta, tutkimusyksikön julkaisuja N:o 36. Taiteen keskustoimikunta. >>

Karttunen, Sari (2005). Taidetoimikuntalaitoksen kansainväliset avustukset – Taiteilijoiden liikkuvuuden ja vierastalojen tuki 2000-2004. Työpapereita – Working papers 43. Taiteen keskustoimikunta. >>

Kauhanen, Seppo ja Malkavaara, Jarmo (toim.) (1997). Artist in Residence – Kansainvälisen taiteilijavierastoiminnan kehittäminen. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta.

Kerätär, Kaisa (2019). PoP-AIR Pohjois-Pohjanmaan taiteilijaresidenessiverkosto. Oulu2026-hanke / Pohjois-Pohjanmaanliitto. >>

Kokko-Viika, Irmeli (2008). Taiteilijaresidenssitoiminnan rooli nykytaiteen tuotannossa. Pro gradu-tutkielma. >>

Policy Handbook on Artists’ Residencies (2014). Open method of coordination (OMC) working group of EU member state experts on artists’ residencies. >>

Suomalaisten residenssien ja vierasateljeiden taiteilijamäärät 2014-2017. (2018). Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö. >>

Suomalaisten residenssien ja vierasateljeiden taiteilijamäärät 2009-2013. (2015). Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö.  >>

Suomi-Chande, Riikka (2012). Residenssi – Hyvien käytäntöjen käsikirja. Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö. >>

Suomi, Riikka (2005). Kansainvälinen taiteilijaresidenssitoiminta Suomessa 1995-2005. Työpapereita – Working papers 44. Taiteen keskustoimikunta. >>

Talasniemi, Anna (2011). Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen. TAIVEX-kehityshanke. >>

Talasniemi, Anna (2013). TAIVEX-työvaihtoraportti. Akademie Schloss Solitude residence, Stuttgart, Saksa. >>

Neander, Anna ja Daniel Torarp (toim.) (2014). Utbyta idéer och arbeta tillsammans. Att starta och driva konstnärsresidens. Tomma Rum. >>

Vargas de Freitas Matias, Rita (2016). International Artists-in-Residence 1990–2010: Mobility, Technology and Identity in Everyday Art Practices. University of Jyväskylä. >>