Haastattelussa Fiskars AiR

27.6.2022
Haastattelu: Vilma Pimenoff
Artikkeli on osa haastattelusarjaa, joka esittelee suomalaisen residenssikentän eri toimijoita ja tarkastelee residenssien roolia taiteen kentällä ja yhteiskunnassa.

 

Fiskars AiR, Celine Ducret 2020

 

Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta Onoma ylläpitää vuonna 2006 perustettua Fiskarsin residenssiä, joka sijaitsee Fiskarsin kylässä noin 100km Helsingistä.

Vuodesta 2014 Fiskarsin residenssikoordinaattorina toiminut Kati Sointukangas kertoo, että residenssiin pyritään valitsemaan taiteilijoita mahdollisimman monelta eri taiteen alalta. Hakijalle on eduksi, jos projektisuunnitelmaan kuuluu yhteistyö paikallisen taiteilijan kanssa, ja hyvä hakemus sisältää vastauksen kysymykseen miksi taiteilija haluaa työskennellä nimenomaan Fiskarsissa. Residenssijakson pituus on 1kk, ja residenssissä on yksi taiteilija kerrallaan. Myös perheet ja työryhmät ovat tervetulleita residenssiin, johon on vuosittainen avoin haku luovien alojen ammattilaisille.

Fiskars on suomenkielinen maaseutukylä muutoin ruotsinkielisessä kunnassa. Se on erityinen paikka sekä upean luontonsa puolesta, että myös siksi, että sinne on muuttanut paljon ihmisiä eri puolilta Suomea avoimen, moninaisen ja aktiivisen taiteilijayhteisön houkuttelemana. Residenssi taas tuo maaseutukylään ulkomaisten taiteilijoiden kautta kansainvälisyyttä ja uusia virkistäviä esimerkkejä siitä miten ajatella ja tehdä taidetta. Sointukangas sanoo, että paikallisten taiteilijoiden mahdollinen ystävyys residenssitaiteilijan kanssa on arvokasta, ja voi toimia paikalliselle ikkunana maailmaan. Residenssissä taiteilijalle keskeistä on kohtaaminen uuden ympäristön ja ihmisten kanssa, ja se usein myös vaikuttaa hänen työhönsä. Kohtaamisessa ei ole olennaista määrä, vaan laatu. On täysin sattumaa, kuka kohtaa kenet, ja kenen kanssa kukakin tulee toimeen. Merkittävä kohtaaminen onkin usein sattumanvaraista, ja se osaltaan kuvastaa residenssikokemusta, jota on vaikea ennalta täysin suunnitella, ja jonka vaikutuksia vaikea ennakoida. Residenssin mahdollistamat kohtaamiset rikastavat sekä paikallisten että vierailevien taiteilijoiden ajattelua ja taiteellista tuotantoa, ja residenssissä tuotetaan hyvin monimuotoista kulttuuritarjontaa paikalliselle yleisölle.

 

Fiskars AiR, Jaky La Brune 2018

 

Sointukangas näkee, että residenssitahon rooliin kuuluu pitää taiteilijasta huolta ja tarjota struktuuri, jonka osaksi tämä voi tulla. Myös itse residenssijakson jälkeen taiteilijaan halutaan pitää yhteyttä ja ylläpitää jo luotua suhdetta. Verkostoituminen liittyy myös taiteelliseen kehitykseen, sillä uusia tekniikoita tai tapoja tehdä taidetta voi oppia myös kollegiaalisesti. Residenssissä on myös aikaa kokeilla uusia asioita, tai palata johonkin vanhaan ideaan. Jollakin siirtymä hektisestä arjesta residenssin rauhallisuuteen ja hiljaisuuteen voi antaa mahdollisuuden pysähtymiselle ja peiliin katsomiselle. Tämä voi toisinaan olla kivuliastakin, mutta myös mahdollistaja muutokselle.

Joskus residenssissä syntyy teoksia nopealla tempolla reaktiona ympäristöön ja toisinaan residenssissä ajatellut ajatukset ja ideat tulevat esiin vasta vuosia myöhemmin. Sointukangas haluaa sanoa taiteilijalle, että velvoitteita Fiskarsin residenssissä ei ole, mutta mahdollisuuksia sen sijaan on. Jokainen residenssijakso on erilainen ja jokaisen taiteilijan itsensä näköinen.

Jos taiteilija haluaa, hän voi residenssijaksonsa aikana järjestää open studion tai pop-up näyttelyn. Kerran kuussa järjestetään myös Onoma-cafe, joka on rento tapa tutustua paikallisiin tekijöihin.

Hyvin johdettu residenssitoiminta voi johtaa siihen, että pienetkin resurssit tuottavat merkittäviä kohtaamisia ja tapahtumia. Sointukangas sanoo, että ajan myötä Fiskarsin residenssin toiminta on tasapainottunut ja se on säännönmukaisempaa. Hän ei näe, että residenssitoiminta loppuisi, koska matkustaminen globaalisti vähenee, vaan päinvastoin – residenssitoiminta on hyvä esimerkki kestävämmästä tavasta matkustaa.

Fiskarsin residenssissä halutaan tulevaisuudessakin jatkaa kansainvälisen taiteilijayhteisön rakentamista ja vahvistaa yhteistyötä mm. Japanissa ja Kiinassa toimivien tahojen kanssa. Fiskars on toiminut jo useita vuosia yhdessä Suomi-Latvia seuran kanssa, joka rahoittaa vuosittain yhden latvialaisen taiteilijan residenssikauden Fiskarsissa. Tämän lisäksi yhteistyötä on mm. Karjaalla sijaitsevan Valokuvakeskus Raaseporin sekä Globe Art Pointin kanssa. Sointukangas näkee, että taide ja kulttuurinen kestävyys ovat osa parempaa maailmaa ja tulevaisuutta, ja kulttuuritoimijoiden yhteinen innostus ja tahtotila näkyy toimivassa yhteistyössä.

Lisätietoa: Fiskars AiR

 

Vasemmalla: Alena Foustkova 2019 – Oikealla: Jorge Nava 2018